چگونه کتاب ترجمه کنیم؟

متن یا مقاله مورد نظر شما ابتدا توسط کارشناس از نظر تعداد کلمات و گرایش مورد بررسی قرار میگیرد. این ژانر علاوه بر سرگرمی، میتواند جامعهی امروزی را نیز مورد انتقاد قرار دهد و در بسیاری موارد نیز الهامبخش و زمینهساز اکتشافات جدید باشد. این نویسنده برای یک کتاب خود طی یک برنامه یک ساله، تمام ایالت های آمریکا را زیر پا گذاشته و مراسم نقد و معرفی و جشن امضا داشته است. و با تغییراتی در جملات اصلی، منظور نویسنده را شفاف تر به مخاطب برساند. شاید این کار سخت و تلخ باشد، اما برای موفقیت و دستیابی به اهداف زندگی ضروری است.

در عین حال چون آموزش زبان فینفسه شاید در مقاطعی کسالتبار باشد، من خواهش کردم ضمن مطالعه کتاب یا کاری دیگر، ماجرای آموزش زبان را پیش ببریم. اسپانیایی را چطور یاد گرفتید؟ چطور ناشرهایی را که در زمینه ادبیات کودک فعالیت میکنند، پیدا کنم؟ در اين صورت است كه می تواند به صورت مداوم سرانه مطالعه شخصی اش را بالا ببرد و از مواهب كتابخوانی برخوردار شود.

اولین کتابی هم بود که من از اسپانیایی به فارسی ترجمه کردهام. ولی خب فارسی برای ایشان سختتر بود. خب من زمینهام بیشتر بود، چون اسپانیایی شباهت بیشتری داشت به آن زبانهایی که قبلا یاد گرفته یا با آنها آشنا شده بودم. خب من به زبان علاقه داشتم، ولی هیچوقت فکر نکرده بودم اسپانیایی یاد بگیرم و آموزش آن از یک دوستیِ اینترنتی به شکلی خیلی اتفاقی شروع شد؛ دوستی با آقای خوسه گوادالوپه خیمنس کورونادو. پاسخ: میراث فرهنگی همه چیزهای ارزشمندی است که به فرهنگ یک ملت مربوط می شود.

هر سال در این کشور یک کتاب از بین کتابهایی که در طول سال منتشر شدهاند، به عنوان کتاب سال شعر مکزیک برگزیده و جایزهای ملی به نام جایزه آگواس کالینتس به آن اهدا میشود. کتاب «پرندهای نیست، درخت میخواند» برگزیدهای است از 38 کتاب شعر که در طول 38 سال (از سال 1998 تا 38 سال بعد)، برنده جایزه ملی شعر مکزیک شده. «پرندهای نیست، درخت میخواند» که گزیدهای از آثار شاعران معاصر مکزیک بود.

دیدگاهتان را بنویسید