چگونه یک کتاب را ترجمه و آمادۀ چاپ کنیم؟

اگر نامِ مترجمِ کتاب برایتان آشنا نیست، میتوانید یکی از صفحههای کتاب را اتفاقی باز کنید و یک صفحه را کامل بخوانید. حالا اگر قصد فروش کتاب الکترونیکی در سایت آمازون را دارید این مراحل کمی متفاوت است. اگر توانستید تا انتها آن را ادامه دهید و زبانِ پیچیده و نامفهومی نداشت، صفحهی دیگری را انتخاب کنید و دوباره این فرآیند را تکرار کنید. تصمیمات کوچک روزمرهتان، یا شما را به زندگی دلخواه تان می رسانند یا به یک فاجعه ختم می شوند.

در این پست جامع با سیر تا پیاز ترجمه کتاب از جمله انتخاب کتاب مناسب برای ترجمه، دلیل ترجمه کتاب، درآمد ترجمه، نحوه اجازه از ناشر خارجی، مراحل ترجمه، انواع ناشران و قراردادها، انواع دعواهای حوزه ترجمه کتاب و… آشنا میشوید. بیش از یک سال پیش دوست خوبم وحید دامنافشان از من خواست تا نوشتهای مفید و مختصر درباره تجربههایی را که در وادی ترجمه کتاب، ویراستاری و تألیف طی ۱۰ سال گذشته کسب کردهام، برای وبلاگش بنویسم. بنای من در این نوشته مبتنی بر خودمانی و غیررسمی نوشتن است. تلاشم بر این است که هر آنچه میگویم، نکتهای بهدردبخور برای خوانندگانی داشته باشد که تازه پای در راه ترجمه کتاب گذاشتهاند و یا قصد دارند به لشکر مترجمان کشور بپیوندند؛ اما قبل از هر چیز میخواهم تأکید کنم نوشتن این مقاله بیش از یک سال به درازا انجامید. بیش از بیست بار عزم نوشتن کردم ولی هر بار به دلیلی پاک میکردم. یکی از دلایلی که باعث شد انتشار این نوشته در وبلاگ پانویس بیش از یک سال به درازا بیانجامد، این بود که نمیخواستم نوشته من دردسری برای وحید ایجاد کند. شاید بپرسید چه دردسری؟

او تحصیلاتش را در سال سوم دبیرستان رها کرد و وارد بازار کار در تأسیسات نفتی شهر آبادان شد. از کودکی روزها کار میکرد و شبها هم دور از چشمِ خانوادهاش در مدرسهی دارالفنون به تحصیل خود ادامه میداد. تا جایی این کار را ادامه دهید که از روان بودن ترجمهی آن مطمئن شوید. در ادامه به شما میگوییم چگونه مجوز چاپ کتاب بگیریم.

یکی از اصلیترین گامها برای ترجمه این است که در آغاز، یک بار یا حتی چند بار کتاب را بخوانید و ببینید که اوضاع از چه قرار است. مسئولان اين كتابخانهها سعی دارند با تشويق فرزندان به حضور در فضای كتابخانه، فرهنگ كتابخوانی را نهادينه كنند. در فروشگاه کتاب سراج، یبش از انواع زیادی از کتب ادبیات ایرانی از بهترین نویسندگان وجود دارند. با این وجود بسیار کتاب میخواند و اولین ترجمهاش هم کتاب وداع با اسلحه از همینگوی در سال ۱۳۳۲ بود.

دیدگاهتان را بنویسید