چگونه یک کتاب را ترجمه و آمادۀ چاپ کنیم؟

وقتی نویسندهای از سبک نگارشی متقاعد کننده استفاده میکند، سعی در این دارد تا عقیده یا موقعیتی را چنان بیان کند تا مخاطب متقاعد شود. اما مؤلف سعی نمیکند که مخاطبین خود را با توصیف ساده هر آنچه دقیقاً میبیند متقاعد کند، بلکه رنگ و لعابی ادبی و زیبا نیز به آن میبخشد.

از نویسندگان مشهور این را هم میتوان به ادگار الن پو و استیون کینگ اشاره کرد. کافی است شما یک موضوع یا ایده را در ذهن خود داشته باشید، مطالب مرتبط با آن را بنویسید و یا جمع آوری کنید و شروع به تدوین کتاب و چاپ آن نمایید. نویسنده احتمال دارد که از استعاره یا آرایههای ادبی دیگر استفاده کند تا از طریق حواس پنچگانه اصلی درک و تصویر ذهنی خود را به بهترین شکل ممکنه نمود دهد.

فروش خوب یک کتاب یکی از ملاکهایی است که میتوان تصور نمود شما نویسنده خوبی هستید. نگارش توصیفی را میتوان در کتابهای داستان پیدا نمود هرچند در مکتوبات غیرداستانی نیز این سبک استفاده شده است (برای مثال، خاطرات و کتاب راهنمای سفر). برای چاپ کتاب ترجمه شده شما باید با ناشر اصلی کتاب در کشوری که کتاب چاپشده ارتباط برقرار کنید و مجوز ترجمه کتاب را از ناشر کتاب دریافت کنید. اگه ما برای چندجا گزینش کنیم، کجا در اولویت قرار داره برای شما؟

فرمهاي تا شده به صورت دوخته شده يا چسبدار كنار يكديگر قرار گرفته و سپس به يك جلد محكم وصل ميشوند. بعد از آن هم تست های تالیفی و کنکور سراسری با روند مناسبی در کنار هم قرار گرفته اند. وقتی نویسنده کتاب سبک توضیحی را انتخاب میکند، سعی میکند به توضیح یک مفهوم بپردازد تا اطلاعات از خود وی به دامنه وسیعی از خوانندگان با تواناییهای مختلف انتقال یابد.

دیدگاهتان را بنویسید