کانون ویرایش و ترجمه ادیترنس

برای مثال، کسی که متون ادبی را ترجمه میکند، علاوهبر تبدیل متن به زبان دیگر، باید سبک و معیار نویسنده را حفظ کند و به متن وفادار باشد. کسی که زیر بارش نرود، گرفتار عذاب میشود. احتمالاً برایتان پیش آمده که کتابی در آن سوی مرزها امروز منتشر میشود و کمتر از دو ماه بعد با وجود مراحل طولانی پس از ترجمه در ایران منتشر شده است.

از لحاظ سیاسی در عالم جز یک اصل وجود ندارد و آن عبارت است از سلطنت آدمی نسبت به خویشتن. اما با مراجعه به سایت مارکا کتاب میتوانید کتاب انسان خردمند با ترجمه نیک گرگین را با 35 درصد تخفیف خریداری کنید. شما می توانید برای بررسی، جستجو و خرید یک کتاب با کلیک بر روی دانلود کتاب از آمازون به سایت آمازون مراجعه و این کار را انجام دهید. همچنین با مطالعه کردن خلاصه کتاب یا جستجو آن در سایتهای خارجی میتوان اطلاعات جامع و مفیدی درباره کتاب پیدا کرد و مفهوم آن را بیشتر درک کرد.

همکاران ما میتوانند در پیدا کردن کتابهای تخصصی روز دنیا به شما کمک کنند تا شما فرصت ارائه این کتابها را در زمان مغتنم و با کیفیتی خواندنی به مخاطب ایرانی داشته باشید. اگر بناست که در سطحی عالی کار کنید و حرفهای باشید باید حتما ناشران را پیدا کنید و از آنها اجازه بگیرید.

به خصوص زمانی که قصد ترجمه یک کتاب تخصصی را داشته باشید حتماً باید از خدمات حرفه ای برای ترجمه استفاده کنید. اگر تمایل به ترجمه انگلیسی به فارسی یک کتاب را دارید، باید این نکته را بدانید که حرفهای بودن ترجمه بسیار مهمتر از انجام آن است. کار در حکم قانون است. کار هرگز شما را از یک طرف رها نمیکند مگر برای آنکه از طرف دیگر گریبانتان را باز گیرد؛ نمیخواهی دوستش باشی، غلام سیاهش خواهی شد.

آیا باز هم باید کتابخانه را مطابق سلیقه و خواست مردم پر کرد؟ چیزی که او در این کتاب با شما درمیان میگذارد، بر اساس کارهایی است که در زندگی اش موثر واقع شده اند و البته در زندگی خود من هم موثر بوده اند. اگر خواننده یک بار یک کتابی که ترجمه شده است را بخواند، و از نوع نگارش و معنایی کتاب ناراضی باشد، دیگر رغبت به خواندن آن کتاب حتی توسط مترجمین دیگر نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید