کانون ویرایش و ترجمه ادیترنس

براساس کیفیتها و زمانهای مختلف، قیمتگذاری رایگان انجام میگیرد و با توجه به حجم و تعداد کلمات بهکار رفته در متن کتاب، تخفیفهای حجمی نیز برای مشتری در نظر گرفته خواهد شد. حجم کتابچه و وزن آن، به حجم محتوای چاپ و نوع صحافی کتاب بستگی دارد. جلال آل احمد در سال ۱۳۰۲ و در یکی از محلههای قدیمی تهران به دنیا آمد. یکی از مهمترین اقداماتی که برای چاپ کتاب پس از ترجمه بایستی توسط شما انجام شود.

در ایران ناشرین برتر که مسئولیت چاپ کتاب ترجمه شده شما را برعهده میگیرند بسیار زیاد است اما همگی پس از تأییدات اولیه اقدام به اخذ مجوزهای قانونی از جمله مجوز ارشاد، فیپا و شابک میکنند. آخرین مرحله برای چاپ کتاب دریافت مجوز فرهنگ و ارشاد است. انجام خدمات ترجمه همان گونه از نام آن کاملاً مشخص است بهصورت آنلاین از راه دور نیز انجام میشود.

به همین منظور، شما باید قبل شروع به ترجمه کتاب نام کتاب و یا نویسنده کتاب را در سایت کتاب خانه ملی ایران جستجو کنید. در نظر داشته باشید که در ایران قانون کپیرایت وجود ندارد و ترجمه کتاب به قلم مترجمان مختلف انجام میشود، اما مطمئن باشید که ترجمه کتاب شما در بین چندین ترجمه، احتمال فروش کمی دارد. هنگامی که یک یا چند کتاب را برای ترجمه انتخاب میکنید، ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که ترجمه کتاب در بازار ایران و به زبان فارسی وجود نداشته باشد. اصطلاحات متناقض، تحریک کننده و عجیب میتواند علاقه خوانندگان را به خواندن کتاب جلب کند.

به این ترتیب میتوانید حین ترجمه از سرپرست پروژه بخواهید که در مابقی متن از معادل دیگری برای یک واژه خاص استفاده کند یا درخواست ویرایش مجدد برای یک فصل خاص کنید. شما میتوانید در زمانهایی که سرتان شلوغ است، کتاب را برای فرزندتان پخش کنید و از او بخواهید به قصه کودکانه گوش کند و آخر سر برای شما قصه را تعریف کند.

دیدگاهتان را بنویسید