کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی

بنابراین نمی توانیم بگوییم قانون اجرا می شود چون با رفتن یک مسئول و آمدن یک مسئول دیگر شرایط فرق می کند و قانون ثابتی را نمی بینیم. جالب است که این اتفاق در یک دولت هم رخ می دهد و با رفتن یک مدیر در یک دولت و آمدن مدیر جدید، کتاب ها دوباره باید بررسی شوند. در این مطلب قصد داریم تا به نحوه بسته بندی کتاب در اسباب کشی بپردازیم، با ما همراه باشید. یک مشکل دیگر این است که کتابی داریم که ممیزی شده و تائید شده و در نتیجه هم چاپ شده است.

اما با رفتن یک دولت در کشور ما، همه با هم میروند و جدیدی ها میآیند. در دوره دولت آقای احمدینژاد این پول در اختیار معاونت فرهنگی قرار گرفت و قرار شد از ناشران کتاب خریداری شود ولی این کار به صورت سلیقهای انجام شد و این اعمال سلیقه تا امروز هم ادامه دارد. اما وقتی دولت تغییر می کند، می آیند دوباره همان کتاب را ممیزی کرده و به آن ایراد می گیرند و جلوی چاپش را می گیرند.

به هر حال، برخی از مسئولان ایدههای خوبی دارند و در مدتی که حضور دارند، همان ایدههای ذوقی خوب را که آن ها هم سلیقه هستند، اجرا می کنند. من هم ناخواسته خندیدم و گفتم مرد حسابی مثلاینکه تصورت از تفنگ همان اسباببازیهای آبپاش پلاستیکی دوره کودکی است. ربطی هم به پیش و پس از انقلاب ندارد. پیش از انقلاب، به ندرت پیش می آمد که کسی کتابخانه شخصی داشته باشد، نه جای مناسب برایش داشتند و نه احتیاج.

این روزها باب شدهاست که قبل از نهایی شدن ترجمه کتابها، آنها را پیش فروش میکنند. ثابت هستند و حدود ۱۵ سال کار میکنند تا بتوانند کار کنند. حتی در دولت آقای احمدی نژاد قانونی بود که از چاپ اول هر کتاب، ۵۰ نسخه خریداری میشد که طی دو سال اخیر، این قانون هم انجام نمیشود. این کارها هم بازدهی مقطعی دارند و اثرشان از بین میرود.

دیدگاهتان را بنویسید