کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی

شما میتوانید بعداً این توصیهها را بخوانید و بعداً در صورتی که آنها وارد باشند تغییرات همسو را اعمال کنید. در واقع، به عنوان مترجم کتاب داستان، نباید فکر کنید که با حذف یک عنصر یا افزودن عنصری دیگر، میتوانید متن و داستان را جذابتر کنید. ممکن است شما در اولین قدم خود یعنی انتخاب کتاب در ترجمه دچار تردید باشید و یا ندانید چگونه یک کتاب مناسب را برای این منظور انتخاب نمایید.

بلکه احساسی است که شما در حین مطالعه آنها تجربه میکنید. این کتابخوانی چقدر در کار به شما کمک کرد؟ تلفن زنگ میزند و شما مجبور به پاسخگویی هستید. اگر از کاربران قدیمی این فروشگاه آنلاین هستید با استفاده از کد تخفیف دیجی کالا بدون محدودیت سفارش اول قادر خواهید بود خرید مقرون به صرفه تری داشته باشید. در حالیکه نویسنده از نگارش کتاب هدفی داشته و حرفی زده که متاسفانه با این شیوه کتابخوانی کشف نمیشود.

از آنجایی که در اسبابکشی با تعداد بالایی از کارتنها سر و کار دارید توصیه میکنیم به کمک لیبل یا یک ماژیک محتویات درون جعبه را بر روی آن بنویسید. از برخی افراد میپرسیم کتابی که خواندی چطور بود؟ میگوید خوب بود و بیش از آن چیزی یادم نمیآید. احساسات قدیمى از درونم پاک مىشدند، افکار و ایدههاى جدید به ذهنم مىآمدند، انگار ادراکم داشت گسترش مىیافت.

کتابخوانی به شکل عمیق کمتر شکل میگیرد. بسیاری گمان میکنند که این شوق ذاتی است؛ اما به گمان من اکتسابی است؛ چراکه کشف هنگامی صورت میگیرد که شهود باشد. هنگامی که کودک و نوجوان بزرگتر را میبیند که مشغول مطالعه است، ترغیب میشود؛ اما نه هر مطالعهای. مطالعه ظاهر و تفاخرگونه راه به جایی نمیبرد.

دیدگاهتان را بنویسید