کتاب صوتی کیمیاگر |صدای محسن نامجو

بخاطر تجربههای موفق ترنسیس در این حوزه، میتوانیم ادعا کنیم تقریباً تمامی دغدغههای این قشر از افراد را میدانیم و برای رفع این دغدغهها راهکارهای مؤثری در نظر گرفتهایم. تمامی سفارشات ترجمه تخصصی ثبت شده در ترجمیک، با داشتن کیفیت نقرهای و بالاتر (برای ترجمه کتاب، انتخاب طلایی و بالاتر توصیه میشود)، به صورت بخش به بخش تحویل خواهند شد. ترجمه کتاب برای کودکان، همیشه چالشبرانگیز و حساس بوده است.

امکان تخفیف حجمی نیز شامل حال سفارش های ترجمه کتاب میشود و بر مبنای حجم کتاب امکان تخفیف تا 20% از هزینه ترجمه کتاب وجود دارد. در سایت ویستور، 2دسته کتاب وجود دارد. ترجمه کتاب از فارسی به انگلیسی یکی از سختترین انواع ترجمه در لیست خدمات ماست! دسترسی به ترجمه کتاب تخصصی راحتتر از همیشه شده! ما همواره به مشتریان خود توصیه میکنیم که ترجمه کتاب خود را بر مبنای اهمیت آن در سطح خوب یا خیلی خوب تعریف کنند.

مهمترین هدف ما در حوزه ترجمه کتاب این است که مشتریان معتبری که سفارش ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی خود را به ما میسپارند، از ما راضی باشند و بهترین نتیجه را از سفارش ترجمه کتاب به ترجمیک دریافت نمایند. اولویت ترجمه کتاب کودک و ترجمه کتاب داستان را بالا قرار دهید چراکه این کتابها طرفداران بیشتری دارند.

مترجم کتاب کودک در ترنسیس، پس از گذراندن آزمونهای تخصصی در این باره، سفارش ترجمه کتاب کودک را عهدهدار میشود. کتاب ها در حوزه رمزارز هستند و هر کدام تقریبا ۱۵۰ تا ۲۵۰ صفحه هستند. لازم به ذکر است که، کیفیت ترجمه کتاب انگلیسی در ترنسیس شامل گارانتی کیفیت تا رضایت کامل مشتری میشود. اشتراک جیرهکتاب خدمتی است که از طریق آن تلاش میکنیم بصورت پیوسته کتاب به دستتان برسانیم و فکر میکنیم با این تمهید میتوانیم کمک کنیم تا راحتتر مطالعه را به یکی از عادتهای خود تبدیل کنید.

به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب، این کتاب شامل گفتوگو با بیست تن از ناشران قدیمی عرصۀ نشر کشور و یک یادبود از ناشری نجیب و قدیمی، زندهیاد ناصر مشفق و انتشارات صفیعلیشاه، مجموعا بیستویک ناشر و کتابفروش است. «فروختم. بیست هزار تومان. آنچه در سالهای متمادی در ترویج فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس شکل گرفته یک مقدمه واجب دارد که به آن کمتر توجه شده و ضرورت دارد که به گروه و جمع خوانندگان این آثار توجه کنیم. امکان پرداخت قسطی و مرحله به مرحله کتاب نیز وجود دارد و میتوانید هنگام پرداخت هزینه ترجمه یکی از دو گزینه “پرداخت کامل” یا “پرداخت مرحلهای” را انتخاب کنید.

دیدگاهتان را بنویسید