کتاب صوتی کیمیاگر |صدای محسن نامجو

بر این اساس، اغلب مشتریان ترجمه کتابهای تخصصی، تمایل دارند قبل از شروع کار، بخشی از کتاب توسط مترجمان ترجمه شده و نتیجه را مشاهده نمایند. لیست هزینههای خدمات ترجمه ترجمیک به طور شفاف در معرض دید عموم قرار دارد و از اینجا میتوانید لیست هزینههای ترجمه را مشاهده نمایید. ترجمیک راه حل نهایی ترجمه تخصصی کتاب را به شما ارائه خواهد کرد.

باید خزانهاش را خالی کرد. دقت کنید اگر قصد ترجمه چنین کتابی یعنی کتابی که دارای شهرت و فروش خوبی در سال بوده است، دارید باید سریعا اقدام کرده و زمانی را از دست ندهید. بارها در تاریخ شاهد این مساله بودهایم که تا ترجمهای مناسب از یک اثر ارائه نشده است، آن اثر نتوانسته تاثیری که باید را در جامعه جهانی داشته باشد. کلمات این قدرت را دارند که میلیونها انسان را تحت تاثیر خود قرار دهند.

به همین دلیل، نثر او خالی از بازیهای زبانی پیچیده است و اگرچه به تحقیقات درجهیک و آثار ادبی و فلسفی کلاسیک ارجاع میدهد، تلاش میکند انتقادات خود را بیپرده و صریح مطرح میکند. ممکن است شما در اولین قدم خود یعنی انتخاب کتاب در ترجمه دچار تردید باشید و یا ندانید چگونه یک کتاب مناسب را برای این منظور انتخاب نمایید. در این جا شما میتوانید با مراجعه به سایتهایی نظیر آمازون بتوانید به کتابهای پرفروشهای سال دسترسی پیدا کنید. به همین دلیل برای بسیاری از کتابها توضیحات نوشتهایم تا با خواندن آن دید بهتری نسبت به کتاب پیدا کنید.

به نظر میرسد بسیاری از کتبی که به زبان فارسی تالیف میگردد به دلیل عدم وجود مترجم مناسب در آن زمینه، امکان انتشار آن اثر در زبانهای دیگر را پیدا نمیکند و باعث مهجور ماندن آن اثر میگردد. انتشار دهند همکاری میکند و متناسب با شرایط خاص آنان قادر به ارائه خدمات است. آثاری که در دو سه سال اخیر در حوزه دفاع مقدس چاپ میشوند خوب است و از نظر کیفی پیشرفت داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید