گروه ترجمه آنلاین

وقتی کتابی (فارغ از نوع محتوای آن) به رشته تحریر درمیآید، میبایست ضوابطی وجود داشته باشد که به واسطه آن ضوابط حقوق مادی و معنوی مؤلف، انتشارات و دست اندرکاران مهم در تولید این کتاب رعابت شود. در این شرایط کار سخت تر می شود و نیاز به راه ها و روش های خاصی دارد که بفهمید کتاب انتخابی شما در دست ترجمه است یا نه .

در رایت می هر ترجمه توسط مترجم خبره و متخصص در زمینهی علمی شما انجام و در چند مرحله بازخوانی و ارزیابی میشود. 2. سوالات را بصورت کوتاه، در چند خط بیان کنید و از درج عبارات طولانی و استفاده از فونت انگلیسی جدا بپرهیزید. این دقیقاً همان تحلیل بازار است منتها چنین نخبگانی بسیار انگشت شمار هستند تا در آثار خود به سؤالات جهان شمول و وسیع پاسخهایی ارائه دهند و یا موضوعات را حلاجی کنند.

چاپ کتاب و اهمیت تحلیل بازار از این نوشته تقریباً مشخص میگردد. در روش سوم که بدترین روش ممکنه میباشد، مؤلف بدون توجه به هیچ فاکتوری به نگارش یا ترجمه یک کتاب میپردازد و حتی در یک انتشارات نیز کتاب خود را به چاپ میرساند. به کافی است نام کتاب را در سایت کتابخانۀ ملی جستجو کنید. استفاده از سایت مشروط بر قبول توافقنامه کاربری و حفظ حریم شخصی است.

در طول سال ،از خلاصه های خودت استفاده کن .کتاب درس نامه دار نگیر . معمولاً ناشرین از روشهای مختلفی برای ارائه حقوق مادی استفاده میکنند. در این ارتباط شرایط و ضوابط مختلفی وجود دارد که طرفین بر اساس آنها با یکدیگر تفاهم میکنند. مردم با خواندن آثار آنها به سوالاتی که اخیراً و یا شاید دههها ذهن آنها را به خود مشغول نموده بود پاسخ گرفتهاند. به این افراد حق کپی رایت تعلق نمیگیرد اما میتوانند درباره محتوای کتاب به فراخور سوالاتی که در تخصص آنها ایراد میشود پاسخ دهند و یا اظهار نظر کنند. بهترین روش آن است که نویسندگان خود را به ناشران معرفی کنند تا اگر ایدهای داشته باشند به آنها معرفی کنند (همانند روش اول).

حق معنوی به ویراستاران، صفحهآرا و افرادی که در تهیه کتاب نقشی مشابه با افراد ذکر شده داشتند این اجازه را میدهد که درباره کتاب اظهار نظر کنند. آن زمانها که حال و حوصله بیشتری داشتم، در فیسبوکم بخشی داشتم با نام «شاهکارهای ترجمه در ایران» و انواع غلطهای بسیار عیان و غیرقابلبخشش را بدون ذکر نام کتاب و مترجم و ناشر مینوشتم.

دیدگاهتان را بنویسید