گلچین مهمترین سوالات استخدامی مصاحبه حضوری

در زیر سعی نمودهایم چند پیشنهاد ارزشمند را برای پاسخگویی به سؤال اصلی (تعداد صفحات کتاب چقدر باید باشد؟ بیشتر افرادی که قصد دارند کتابی بنویسند در آغاز این سؤال در ذهنشان پدید میآید که تعداد صفحات کتاب چقدر باید باشد؟ برای پاسخ یه این سؤال سعی کردیم در این مطلب روشی را ارائه کنیم. «اثر مرکب راهنمای جامع و قدرتمند است برای دستیابی به موفقیت. هزینههای چاپ دیجیتال به ازای هر نسخه از کتاب ترجمه شده کمی بیشتر است ولی چون شما را محدود به چاپ تعداد زیاد از کتاب نمیکند، ارزشش را دارد. در این صورت میتوانید به صورت حدس و گمان ترجمه عنوان انگلیسی کتاب را وارد کنید و به این شکل نیز امتحان نمایید.

آیا میخواهید کتاب غیرداستانی (مانند کتابهای آموزشی و دانشگاهی) استاندارد نگارش کنید (این کتاب حدود ۸۰ هزار کلمه دارد)؟ اگر شما میخواهید کتاب غیرآموزشی استاندارد نگارش کنید بنابراین در صدد هستید که یک کتاب با حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ صفحه با تعداد کلمات حدوداً ۸۰ هزار کلمه تولید کنید. آیا میخواهید کتابی در اندازه و فورمت بزرگ داشته باشید (۱۰۰ صفحه ۴۰ هزار کلمه، یا ۲۰۰ صفحه ۸۰ هزار کلمه)؟ 4. صفحه تقدیم: این صفحه مشخصاً زمانی آورده میشود که شما تصمیم بگیرید کتاب را به شخص یا به به موارد دیگری تقدیم کنید. تعداد قابل توجهی ناشر درجه سه وجود دارد و تعداد قابل توجهی کتاب به این شکل منتشر میشود؛ اما مترجمان حرفهای با چنین ناشرانی کار نمیکنند.

اعداد میتوانند برای نشان دادن اینکه خوانندگان چقدر سریع میتوانند مشکلات خود را حل کنند نیز استفاده میشود؛ مانند کتاب کورنارد لوینسون با عنوان بازاریابی چریکی در ۳۰ روز (Guerrilla Marketing in 30 Days). بازاریابی چریکی به حالتی غیرمرسوم، سریع و قوی اشاره دارد و میتواند جذابیت و توجه خوانندگان را به خود جلب کند.

3. خوانندگان خاص خود را هدف قرار دهید. 7. مقدمه یا پیشگفتار: این بخش توسط مؤلف کتاب نوشته میشود و معمولاً در نزد بسیاری از خوانندگان طرفداران زیادی دارد. در این نوشته با شما هستیم تا به تعریف برخی از واژگان و کلمات عمومی بپردازیم. تفاوت داستانهایی که منحصراً در این ژانر نوشته میشوند با سایر قصهها این است که در کتابهای ژانر عاشقانه، روابط عاشقانه در مرکز و مهمترین موضوع داخل کتاب است.

این روش برای تازهکاران بهتر است. در ادامه سعی میکنیم پاسخی برای این پرسشها پیدا کنیم. 6. صفحه تقدیر و تشکر: این صفحه میتواند شامل نام افرادی باشد که مؤلف آنها را در به وجود آوردن این اثر یاری کردهاند. 1. نیم صفحه عنوان (Half Title Page): این صفحه میبایست صرفاً حاوی عنوان کتاب باشد و هیچ چیز دیگری در این صفحه ذکر نمیگردد. در یک صفحه معمولاً ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه میتواند جا بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید