گلچین مهمترین سوالات استخدامی مصاحبه حضوری

به همین منظور، شما باید قبل شروع به ترجمه کتاب نام کتاب و یا نویسنده کتاب را در سایت کتاب خانه ملی ایران جستجو کنید. به همین منظور اگر کتاب مورد نظر شما ترجمه و منتشر شده باشد، در سایت کتاب خانه ملی موجود خواهد بود. خوانندگان کتابهای غیرداستانی کتاب را با یک هدف خاص انتخاب میکنند و میخرند و عمدتاً به جهت حل مشکل و رسیدن به یک هدف است. پیداکردن یک ناشر معتبر چاپ کتابهای شما خواهد بود. در ایران ناشرین برتر که مسئولیت چاپ کتاب ترجمه شده شما را برعهده میگیرند بسیار زیاد است اما همگی پس از تأییدات اولیه اقدام به اخذ مجوزهای قانونی از جمله مجوز ارشاد، فیپا و شابک میکنند.

فیپا بهعنوان یک فهرست توضیحی در صفحه حقوقی اول کتاب ثبت میشود. فیپا به عنوان یک فهرستنویسی برای کتاب بوده که قبل از چاپ و انتشار انجام میشود. یکی از مهمترین اقداماتی که برای چاپ کتاب پس از ترجمه بایستی توسط شما انجام شود. متقاعدکردن ناشرین کتاب کاری پیچیده است بنابراین بایستی تلاش خود را در این زمینه داشته تا بتوانید حداقل این مرحله را بهخوبی پشت سر بگذارید. در کنار پر فروش بودن و جنجال برانگیز بودن کتاب مبدأ، شما نیز به عنوان مترجم باید در ترجمه کتاب و زمینه تخصصی آن کاملاً مهارت داشته باشید.

برای انتخاب ترجمه کتاب از آمازون ، باید به نکاتی که در ادامه میآید، دقت کنید. پس از این که کتاب مورد نظر خود را برای ترجمه کتاب انتخاب کردید، باید جستجو کنید و از ترجمه نشدن کتاب به زبان فارسی اطمینان حاصل کنید. پس از انتخاب، ویرایش تخصصی و انجام ترجمه کتاب، باید مجوزهای لازم را دریافت کنید و نسخه الترونیکی کتاب خود را بسازید.

کتابهایی که معمولاً موفق به دریافت جایزه شدهاند و در جوامع مختلف، جوایز مختلفی دریافت کردهاند، برای مبدأ ترجمه کتاب مناسب هستند. ما می گوییم “بیشتر” زندگی نامه ها، زیرا زندگی نامه یک شخصیت خیالی درواقع یک کتاب داستانی است. به این دلیل که ترجمه کتاب بسیار آسانتر نوشتن آن است، زیرا در ترجمه کتاب شما ممکن است بسته به اعتبار نویسنده و فروش کتاب، به سود و بازدهی برسید.

مزیت دیگر خرید کتاب از آمازون امکان جستجوی کتابها بر اساس نام، نویسنده، زبان، فرمت، تاریخ انتشار در آن وجود دارد. در این شرایط تیم مترجمان و ویراستاران ترنسیس خود مسئولیت تضمین کیفیت را بر عهده گرفته و ترجمه شما را تا زمان رسیدن به شرایط مطلوب شما، بازخوانی و اصلاح میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید