گلچین مهمترین سوالات استخدامی مصاحبه حضوری

کتاب ۸۰۰ صفحه است و بسیار تخصصی. در جامعهای که افراد علاقه کمی به مطالعه نشان میدهند و تقاضا برای کتاب پایین است، کتابهایی که شهرت و آوازه کمتری دارند، از شانس بسیار کمی برای جذب خوانندگان برخوردار هستند و ناشران بهخوبی به این مسئله واقف هستند. لیست بلندی از کتابهایی وجود دارند که توسط چندین ناشر منتشر شده و میشوند. کتابها به چندین نوع متفاوت از لحاظ موضوعی دسته بندی میشوند و کتاب را با این دسته بندی موضوعی در تمام دنیا میشناسند. اگر شما هم قصد بسته بندی کتاب و جابجایی آنها به محل جدید را دارید این نکاتی که گفتیم را جدی بگیرید تا شما هم یک جابجایی اصولی و استاندارد را تجربه کنید.

پیشرفتهای علمی و پژوهشی در جهان و ضرورت دسترسی به منابع علمی بهروز از یک سو و نیاز روحی جامعه به آثار ادبی جدید و متنوع از سوی دیگر سبب شده است که ترجمه کتاب، امری اجتناب ناپذیر باشد. در دیگر تعاریف سروده را نوعی دانش، فهم، درک، ادراک و وقوف تعریف کرده اند.

پس چه چیزی سبب شده است که ترجمههای مختلفی از یک کتاب در بازار موجود باشد؟ این وضعیت سبب شد تا وضعیت نشر بسیاری از کتابها نامعلوم باشد و ناشران از این وضعیت سوء استفاده کرده و بدون اخذ اجازه یا عقد قرارداد با مؤلفان نسبت به انتشار آثار مشهور اقدام کردند.

عدم وجود محدودیت کپیرایت سبب شده است که بر اساس گفته مدیرمسئول انتشارات هزاره ققنوس، ۹۸ درصد از ناشران ایرانی بدون اجازه از ناشران خارجی از آثار آنها استفاده كنند. نمونه آن «زندگی مولانا جلالالدین محمد بلخی مشهور به مولوی» اثر بدیع الزمان فروزانفر که ناشرانی که آن را منتشر کردهاند، به ناشر اولیه یعنی انتشارات زوار توجهی نکردند. پس بر اساس این قانون، ناشران بدون اخذ مجوز از مؤلف نمیتوانند آثار او را منتشر کنند و ناشر اولیه تا سی سال صاحب امتیاز نشر است. تصمیم با شماست. به آفرینش دوباره اثر پس از ترجمه کتاب ایمان داشته باشید!

پس مترجم برای رسیدن به درک صحیح از کتاب به زمان و انرژی بیشتری نیاز دارد. ترجمه کتاب یک تخصص ویژه است پس حتماً باید برای انجام حرفهای و اصولی آن با یک تیم مورد تأیید داخلی در ارتباط بود. در ترجمه کتاب باید به موضوع زمان توجه بیشتری داشته باشید. بعد از آماده شدن کارتنها، کتابهایی که جلد محکمی دارند، باید به طور عمودی و بدون هیچ فاصلهای، در جعبهها چیده شوند تا آسیب کمتری ببینند. کتابهایی که لزوماً ویژگی خاصی هم ندارند و شاید حتی در لیست پرفروشها هم جای نگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید