گلچین مهمترین سوالات استخدامی مصاحبه حضوری

ترجمه کردن یک کتاب از انگلیسی به فارسی فرایندی است که به چند عامل اصلی بستگی دارد. در این مرحله ناشر نسخه یا نسخههایی از کتاب را برای بررسی به اداره ارشاد میفرستد و اگر کتاب علمی و تخصصی باشد، در این مرحله مشکلی پیش نمیآید و در عرض چند روز، مجوز آن صادر میشود. اگر ترجمه کتاب کودک انجام میدهید، لحنی کودکانه را در تمام متن رعایت کنید.

اگر شما نویسنده را نمی شناسید، سایت او را را چک کنید. دید فرد دیگر متفاوت با دید شماست و احتمال دارد آنچه که شما ندیدهاید را دیگران ببینید. قوانین کلی وجود دارد که باید از آنها پیروی کرد، به عنوان مثال، طول نوشته، انواع کاراکترها، تنظیمات، تم ها و طرح ها.ژانرها از نظر نوع، جزئیات، طول توصیف متفاوت خواهند بود. منطقی هم نیست که وجود داشته باشد.

جلد کتاب پوسته معرفی کتاب است پس متعاقباً طراحی جلد هم بسیار مهم و حساس است. یکی از زیرژانرهای محبوب داستانهای کودک هم داستانهای جن و پری است. ترجمه به انگلیسی خیلی عجیب نیست، چون زبان انگلیسی یک زبان بینالمللی در زمینه علم، تجارت و هنر است و خیلی از نویسندگان بزرگ آثار خود را به زبان انگلیسی منتشر میکنند. این افراد باید تحصیلات دانشگاهی در رشته زبان داشته یاشند، چون این یک پیشنیازی برای اینکار است و همچنین باید توجه داشت که موضوع کتاب در چه زمینهای است.

پاسخ این سوال مثبت است چون بیشتر حجم ترجمه کتاب در ایران مربوط به ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی و یا بالعکس است. بنابراین مترجمانی که کار ترجمه انگلیسی به فارسی یا بالعکس را بتوانند انجام دهند خیلی باارزش است. هنگام ترجمه کتاب، مقاله، و غیره به فارسی ممکن است بعضی از کلمات هنوز معادل خوبی برایش پیدا نشده باشد و اینجاست که کار سختتر میشود.

دیدگاهتان را بنویسید