گلچین مهمترین سوالات استخدامی مصاحبه حضوری

متنی که قرار است ترجمه شود ممکن است دارای پیچیدگی های زیادی باشد، استفاده از ضرب المثل ها و برخی از اصطلاحات خاص؛ به همین دلیل مترجم باید با اصول و قواعد هردو زبان آشنا باشد. مهم ترین مزیت یک موسسه ترجمه خوب این است که بتواند سطح های مختلف ترجمه داشته باشد. روش دیگر این بود که نام ناشرانی که در لیست مرکزی هستند را استخراج کرده و به 270-280 ناشر سراسر کشور مستقیماً نامه زدیم و با تعدادی دیگر نیز ارتباط گرفتیم. در ابتدای هر درس مطالب مختصر و مفیدی از مبحث در قالب درس نامه نوشته شده است و همچنین کتاب پرسمان مجموعه ای کامل و بی نقص از نکات کلیدی و امتحانی است.

این قطع از کتاب جهت چاپ مطالب بلند با عرض کم مورد استفاده قرار میگیرد . به عبارت دیگر، بیش از 85 درصد آثار منتشر شده، تهیه شد و در اختیار تیمهای داوری مربوطه قرار گرفت. ترجمه به انگلیسی خیلی عجیب نیست، چون زبان انگلیسی یک زبان بینالمللی در زمینه علم، تجارت و هنر است و خیلی از نویسندگان بزرگ آثار خود را به زبان انگلیسی منتشر میکنند. کتابی را برای ترجمه انتخاب کردهام؛ اما حالا متوجه شدهام که فرد دیگری آن را ترجمه و منتشر کرده است. اولین دلیلی که مترجمان و ناشران ایرانی برای اجازه نگرفتن از ناشر خارجی دارند، این است که میگویند ناشر خارجی، قیمت بالایی را درخواست میکند و به خاطر همین، ترجمه کتاب، صرف نمیکند.

بعد از خواندن کتاب، برای ترجمه آن به فارسی، علاقهمند شدم و بنابراین برای گرفتن اجازه ترجمه، با ناشر آلمانی کتاب تماس گرفتم. چند وقت پیش، یکی از دوستان بسیار عزیزم، من را با کتاب THE NUMBER DEVIL آشنا کرد و یک جلد از آن را در اختیارم گذاشت و تشویقم کرد که کتاب را به فارسی، ترجمه کنم. ترنسیس برای ترجمه کتاب شما از یکی از مترجمان متخصص خود که شرایط فوق را داشته باشد، استفاده میکند. سعی کنید در نگارش رمان خود به این سؤالات دقیق پاسخ دهید. همچنین میتوانید آنها را در انجمنهای نویسندگان پیدا کنید.

در کتابهایی که عطف آنها نیم سانتیمتر یا کمتر باشد از نوشتن اطلاعات گفته شده صرف نظر میشود. کتابهای کودک و داستانی و علمی هر یک حوزههای متفاوتی میباشند که هیچگونه سنخیتی با یکدیگر ندارند بنابراین نیاز به افراد متخصص مختلفی در هر حوزه میباشد که بتوانند نگارش کتاب در آن حوزه انجام دهند.

اما زندگینامهها توسط افراد دیگهای برای یک فرد خاص نوشته میشوند. این افراد باید تحصیلات دانشگاهی در رشته زبان داشته یاشند، چون این یک پیشنیازی برای اینکار است و همچنین باید توجه داشت که موضوع کتاب در چه زمینهای است. ترجمه کردن یک کتاب از انگلیسی به فارسی فرایندی است که به چند عامل اصلی بستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید