↑ ده گفتگو. ترجمهٔ احمد پوری

در فرآیند ترجمه کتاب، با توجه به تجربۀ خوبی که در این حوزه داریم، نیاز و دغدغههای شما را میشناسیم و برای هرکدام، راهحلهای مؤثر و راهگشا داریم. پس از کلیک روی دکمه “سفارش ترجمه کتاب” با انتخاب زبان و زمینه و نوع محتوا و پرکردن فیلدهای بعدی، سفارش شما ثبت میشود و پس از انتخاب مترجم، فرآیند ترجمه کتاب شما آغاز خواهد شد، به همین سادگی!

در این کتاب سم هریس دانشمند عصب شناس از دانشگاه کالیفورنیا به واکاوی دروغ میپردازد. سفارش آنلاین میتواند به صورت خرید تلفنی کتاب دانشگاهی نیز باشد. در این سایت علاوه بر بیش از ۵۳۰۰ کتاب الکترونیکی، شما قادر هستید مجلات عمومی و مگزین های موردعلاقهتان را نیز بهصورت کاملاً رایگان دریافت نمایید.

پس از دریافت فیپا باید بتوانید پس از چند روز اطلاعات خود را در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ببینید. دریافت فیپا حدود ۵ تا ۱۰ روز طول میکشد. بجز اینکه ناشر از قبل، شماره آماده نداشته باشد که در این صورت ۱ روز طول میکشد. صدور این مجوز هم حدود ۲ روز طول میکشد.

دریافت این مجوزها بسته به نوع کتاب از ۱ روز تا ۲ ماه طول میکشد. این پدیده که به شکل پرتی حواس، آشفتگی درونی و بیحوصلگی پدیدار میشود، راه مدیران را برای روش سازی اولویتها، گرفتن تصمیمهای زیرکانه و مدیریت زمان میبندند. آخرین مجوز برای چاپ کتاب، مجوز پخش یا اعلام وصول است که به شما امکان عرضه قانونی در کتابفروشی و نمایشگاهها برای فروش را میدهد.

بوکاپو مفاهیم عمیق و اصلی کتاب را به صورت چکیده کتاب در اختیار مخاطب قرار میدهد. در این مرحله هنگامی که تمامی مجوزها را دریافت کردهاید، ناشر کتاب شما را به چاپخانه ارجاع میدهد تا پس از صحافی، به چاپ برساند. بیشتر حجم ترجمه کتاب در ایران، مربوط به ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی و گاهی ترجمه کتاب به انگلیسی است.

دیدگاهتان را بنویسید