↑ ده گفتگو. ترجمهٔ احمد پوری

بخاطر تجربههای موفق ترنسیس در این حوزه، میتوانیم ادعا کنیم تقریباً تمامی دغدغههای این قشر از افراد را میدانیم و برای رفع این دغدغهها راهکارهای مؤثری در نظر گرفتهایم. بخاطر شرایط سنی و روانشناختی قشر کودک، نیاز به دقت بیش از پیش احساس میشود. این موضوع بیشتر بخاطر کمبود مترجم کتاب فارسی به انگلیسی حرفهای در این حوزه است؛ البته در تیم ترجمه ترنسیس، جامعهای از مترجمین باتجربه تشکیل دادهایم و روز به روز به تعداد این افراد اضافه میکنیم.

ترجمه کتاب از فارسی به انگلیسی یکی از سختترین انواع ترجمه در لیست خدمات ماست! برای آشنایی با قیمت های ترجمه میتوانید به صفحه لیست قیمت ترجمه در ترنسیس مراجعه کنید. ویستور، فروشگاه آنلاین خرید کتاب میباشد که به عنوان بانک کتاب به 3 اصل، ارسال سریع و قیمت مناسب و نقد و بررسی صحیح پایبند است.

اعتبار یارانه سهم خریدار در هنگام خرید کتاب در سامانه فروش(کلیک نمایید) محاسبه و از صورتحساب خرید کسر می­ گردد. در پایان کتاب نیز یادی از مرحوم ناصر مشفق مؤسس انتشارات صفیعلیشاه شده و یادداشت فرزند وی منتشر شده است. استوارت فریدمن Stewart D. Friedman از نویسندگان دیگر کتاب مدیریت خود استاد دانشگاه کسبوکار پنسیلوانیا است. آهنگ پیشرفت تکنیکهای مدیریت نیز مانند سایر علوم افزایش یافته و مفاهیم و مولفههای مهم در این رشته دستخوش تغییر و تحول شده است. امکان ندارد که ترجمه یک کتاب کمتر از زمان استاندارد آن توسط یک مترجم انجام شود و در عین حال کیفیت ترجمه بالا باشد!

امکان پرداخت قسطی و مرحله به مرحله کتاب نیز وجود دارد و میتوانید هنگام پرداخت هزینه ترجمه یکی از دو گزینه “پرداخت کامل” یا “پرداخت مرحلهای” را انتخاب کنید. این مبلغ نزد ترنسیس به امانت سپرده شده و تنها زمانی به مترجم پرداخت میشود که شما اعلام کنید “از ترجمه رضایت دارید”. غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران در بیستوششمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب مسقط در قالب «غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران» به معرفی و عرضه بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب پرداخت. در راستای معرفّی و آشنایی بیشتر شما با ویژگیهای کتابها، محتوایی روان و گویا در صفحه هر کتاب درج شده است.

کتاب ها در حوزه رمزارز هستند و هر کدام تقریبا ۱۵۰ تا ۲۵۰ صفحه هستند. هر کدام از کتابها توسط یک مسافر باتجربه که به آن مقصد سفر کرده است، نوشته شده است. کـــادن مرجع تخصصی فـروش ایـنـتـرنـتـی کـتـاب در ایـران است . در سایت ویستور، 2دسته کتاب وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید