🚀 نقشۀ راه فروش کتاب در آمازون

کتابهای سری شب امتحان خیلی سبز مشابه جزوههای پراکندهای است که سالهای قبل مجموعهای از سؤالات امتحانات نهایی را گردآوری میکرد. در پایان هر فصل هم پاسخنامه تشریحی سؤالات تشریحی و تستها را آوردهاند. کتاب های پرسمان گاج بانکی از درس نامه ها، سوالات امتحانی و پاسخ های تشریحی است. این سری از کتابها دقیقا مشابه رقیبانی که برای آن ذکر کردیم سه هدف آموزش، آمادگی برای امتحانات تشریحی و آمادگی برای آزمون تستی را باهم دارند. در استاندارد آمریکا به آن Imperial octavo می گویند.

این قطع در استاندارد آمریکایی به نام Medium octavo مشهور است. ما در این مقاله تنها توانستیم به دو مورد از ۵ مورد کلی در حوزه انواع کتاب راز موفقیت بپردازیم. البته در اين مورد مسائل مختلفی از جمله نحوه تبليغات، جذابيت جلد، عنوان كتاب و… نيز دخيل هستند. تمام این خلاصه کتاب ها در شبکه های اجتماعی بوکاپو معرفی شده و مورد نقد و بررسی قرار میگیرند. در این نوع کتاب ها ، نویسنده بر لحظات یا اتفاقات خاصی که باعث ایجاد درس های خاص زندگی می شود ، تأکید می کند.

در کل کتابهای آموزش شگفتانگیز خیلی سبز کتابهایی با آموزش عمیق و مفهومی هستند که هزینههای دانش آموزان را نیز کاهش میدهند چراکه آنها را از خرید چند کتاب بینیاز میکنند. کلمات عجیب و غریب در کتاب های خیلی سبز جایی ندارند و اکثرا خودمانی و حتی در بعضی موارد محاوره ای نوشته شده اند. درواقع انتشارات خیلی سبز با این سری از کتابهایش کار خلاصهنویسی را برای دانش آموزان انجام و در اختیار آنها قرار داده است.

البته فایل پی دی اف جلد دوم (یعنی پاسخنامه) بهصورت رایگان در اپلیکیشن خیلی بوکز خیلی سبز هم قرارگرفته است. کتابهای نردبام خیلی سبز درواقع کتابهای تست پیشرفته است. درواقع معلمها میتوانند بعد از درس دادن هر مطلب، تمرینهای کتابهای کار خیلی سبز را بهعنوان تکلیف به دانش آموزان خود بدهند.

این کتاب به خوانندگان نشان میدهد که چگونه میتوانند این استراتژی را برای خرید سهام مقرون به صرفه و رشد سبد سهام خود عملی کنند. در زمینه سرمایه گذاری، کسب اطلاع از سرمایه گذاران شاخص و افرادی که با تلاش طی سالها موفق شدها تا بزرگترین شرکتها را مدیریت کرده و سودهای بسیاری کسب کنند، به ما ایده مناسب را میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید