6 تا از بهترین کتابهای مناسب رده سنی ج

اگر تاکنون به برخی کتابها دقت کرده باشید بعد از چاپ کتاب بر روی جلد آنها به جای مؤلف، گردآورنده درج شده است و یا ترکیبی از گردآوری و تألیف نوشته شده اما بر روی برخی کتابهای دیگر صرفاً نویسنده یا مؤلف درج میشود. تاکنون شاید برایتان سؤال بوده باشد که بلاخره مؤلف یا گردآورنده؟

همانطور که از نامشان پیداست، زمینه تخصصی این دسته از ناشران، چاپ کتابهای دانشگاهی از مقطع فوق دیپلم تا دکترا است. یادگیری زبان اسپانیایی هم مزید بر علت شد و در این زمینه هم کار کردم. اگر در زمینه ترجمه تجربه دارید، به خصوص در زمینه تبلیغات تجاری یا سایر فعالیتهایی که نیاز به خلاقیت دارند، برای پیدا کردن کار چندان با مشکل مواجه نمیشوید. اگر شما مترجم کتاب هستید و کتابی بعنوان سفارش ترجمه کتاب طبق هزینه مشخصی به شما سپرده اند ، شما نیازی به این مرحله ندارید و میتوانید وارد مرحله ترجمه فوری کتاب شوید. ما اطمینان داریم که زبردستترین مترجم تخصصی کتاب را در اختیار شما عزیزان قرار میدهیم.

عناصر طراحی، حروف و گرافیک باید به شیوهای نظم یابند که مطالب صفحه به آسانی قابل خواندن باشد و خواننده را به پیگیری مطالب ارائه شده ترغیب کند. این مشابهتها نهتنها برای من بلکه برای تمام ما ایرانیها ملموس و قابل درک و جذاب است. بله. من هم با شما موافقم. فرهنگ آمریکای لاتین برای من همیشه جذاب بوده و هست؛ بهخصوص فرهنگ شفاهی آنها.

دو کتاب هم دارید در حوزه فرهنگ شفاهی آمریکای لاتین؛ یکی ضربالمثلهای کوبایی و دیگری مکزیکی. کتاب دیگری آماده دارم که توسط انتشارات «حوض نقره» چاپ خواهد شد راجع به چیستانهای کوبایی. سال گذشته هم کتابی چاپ کردید با عنوان «مهمان انقلاب»؛ خاطرات کاترین کوب، یکی از 52 گروگان آمریکایی در روزهای اول انقلاب. 465-چه سوره ای همنام یکی از روزهای “هفته” است؟

علاقهتان به این کشورها از کجا سرچشمه میگیرد. عناصر کتاب خود مشخص کنید.به کتاب خود نگاهی بیاندازید؛ آیا داستان عاشقانهای دارد؟ البته این را به این معنا نمیگویم که پس نباید ترجمه کرد، چون به هر حال آثاری وجود دارد که میشود ترجمه کرد. مقصودم این است هر چقدر نسبت قرابت شعر با موسیقی کلام و ارتباطات آوایی کلمات با همدیگر در یک شعر بیشتر میشود، ترجمهاش ناممکنتر است.

دیدگاهتان را بنویسید